blog

מודול מכירות

 • ממשק ידידותי להפקת תעודות בזמן אמת
 • הפקת תעודות : הצעות מחיר, הזמנות, תעודות משלוח, תעודת החזרה, חשבונית.
 • מלאי מדויק ומפורט בכל רגע.
 • מחירון משויך ללקוח.
 • הצגת מחירים היסטוריים
 • blog

  דשבורד

 • מייד בכניסה למערכת מגיעים למסך הדשבורד
 • ניתן לבחור גרף מרשימה קיימת
 • גרף מכירות סוכן, סוכנים.
 • גרף השוואת הכנסה בין שנים או חודשים
 • ניתן להרחיב את הדשבורד לגרפים נוספים שאינם מובנים במערכת
 • blog

  מודול הזדמנויות מכירה

 • הצגת רשימת הזדמנויות מכירה
 • תצוגה, הוספה ועדכון הזדמנות מכירה
 • גישה לקבצים מצורפים להזדמנות מכירה
 • מיידע מפורט על כל הזדמנות מכירה
 • תצוגת שלבים בהזדמנות מכירה
 • הוספת שלב להזדמנות קיימת
 • blog

  מודול גביה

 • הפקת קבלות
 • סגירת מסמכים
 • אמצעי תשלום מגוונים : מזומן, צ'ק, כרטיס אשראי, העברה בנקאית
 • סליקה במקום של כרטיסי אשראי
 • blog

  מודול ניהול מחסן WMS

 • ספירת מלאי
 • רשימת איסוף
 • העברה בין מחסנים
 • דוח יתרות מחסנים
 • blog

  מודול שרשרת אספקה

 • אישור העמסה
 • העמסה
 • חתימה על ת. משלוח ושמירתה ישירות בשרת
 • blog

  מודול קריאות שירות

 • הצגת כל קריאות השירות
 • ממשק יומן ידידותי להצגת פעילויות
 • אפשרות צפייה והוספה של קריאת שירות
 • אפשרות קישור פעילות לקריאת שירות
 • תמיכה בכרטיס ציוד ללקוח
 • מנגנון התראות לתזכורת על קיום פעילות
 • blog

  דוחות

 • כרטסת לקוח
 • העתקי מסמכים
 • העתקי קבלות
 • דוח אנשי מכירות
 • דוח מכירות לפי פריט
 • דוחות לפי דרישה